• 032 2 880 820
  • ტელეფონი
  • 032 2 880 820
  • მისამართი
  • თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის ქუჩა N35

Brands

კომპანია დაარსდა 1959 წელს თურქეთში, ხოლო 2000 წელს გლობალური ბრენდის სახელი მოიპოვა.  კომპანია მაგმაველდის საქმიანობა მოიცავს ინსტრუმენტების წარმოებას რომლებიც განკუთვნილია შედუღების სამუშაოებისთვის.  მაგმაველდის მიერ წარმოებული აპარატები და ელექტროდები გამოიყენება გემების, მანქანების, მილსადენების მშენებლობებისთვის და სხვა მრეწველობითი თუ ინდუსტრიული საქმიანობებისათვის. ბრენდისთვის დამახიათებელი ხელმისაწვდომი ფასების,  ფართო არჩევანისა და მაღალი სტანდარტების წყალობით, დღესდღეობით კომპანია მთელი მსოფლიოს მაშტაბით ინარჩუნებს პოპულარობას.